Madanm ou bouke fè kòve

IMG_20190708_095053Se bagay ki te ka pi kontrarye yon fi pou l finn pran tan l epi pran san l ranje kay li,met tout kichòy li nan plas yo kòmsadwa epi pou ou menm gason ap deranje zafè l,gaye bagay tankou moun fou toupatou.

Pou madanm ou sa se yon kout pik.E souvan sa lakoz gwo diskisyon pete paske nan je PA l ou mechan,ou enkonsyan,ou pran l pou enpav.

Ou PA konprann tout enèji li depanse pou l rann kay la pwòp(siye,deplase mèb,bale,retire fil arenyen,pase twal mouye) ak tout pasyon l mete pou l fè l bè l(chanje rido,sak zòrye,dra).

Mesye eseye rantre nan po yo pou n konprann yo paske yo plenyen de sa anpil anpil. Si nou paka ede yo o mwen PA fè yo fè kòve nan deranje sa yo met nan lòd.

Konsa nap evite diskisyon,pale anpil,joure.

 

Jean fidjy.

Créer un nouveau site sur WordPress.com
Commencer